شارژر وایرلس و هاب 4 پورت USB 3.0 نیلکین مدل Hermit
شارژر وایرلس و هاب 4 پورت USB 3.0 نیلکین مدل Hermit
شارژر وایرلس و هاب 4 پورت USB 3.0 نیلکین مدل Hermit
شارژر وایرلس و هاب 4 پورت USB 3.0 نیلکین مدل Hermit
شارژر وایرلس و هاب 4 پورت USB 3.0 نیلکین مدل Hermit
شارژر وایرلس و هاب 4 پورت USB 3.0 نیلکین مدل Hermit
شارژر وایرلس و هاب 4 پورت USB 3.0 نیلکین مدل Hermit
شارژر وایرلس و هاب 4 پورت USB 3.0 نیلکین مدل Hermit
شارژر وایرلس و هاب 4 پورت USB 3.0 نیلکین مدل Hermit شارژر وایرلس و هاب 4 پورت USB 3.0 نیلکین مدل Hermit شارژر وایرلس و هاب 4 پورت USB 3.0 نیلکین مدل Hermit شارژر وایرلس و هاب 4 پورت USB 3.0 نیلکین مدل Hermit شارژر وایرلس و هاب 4 پورت USB 3.0 نیلکین مدل Hermit شارژر وایرلس و هاب 4 پورت USB 3.0 نیلکین مدل Hermit شارژر وایرلس و هاب 4 پورت USB 3.0 نیلکین مدل Hermit شارژر وایرلس و هاب 4 پورت USB 3.0 نیلکین مدل Hermit

شارژر وایرلس و هاب 4 پورت USB 3.0 نیلکین مدل Hermit NILLKIN Wireless charger Hermit Multifunctional QI Wireless USB 3.0 charger with 4 USB ports

این شارژ برای محافظت پورت ها از گرد و غبار از درپوش هایی استفاده می کند که شبیه پره های آسیاب بادی می باشند. پورت های استاندارد USB3.0 در این شارژر تحت پوشش سطحی ظریف برای بهبود تجربه انتقال داده می باشند.

ناموجود
محصولات مرتبط