گیرنده دیجیتال USB پروویژن مدل PV120
گیرنده دیجیتال USB پروویژن مدل PV120
گیرنده دیجیتال USB پروویژن مدل PV120
گیرنده دیجیتال USB پروویژن مدل PV120
گیرنده دیجیتال USB پروویژن مدل PV120
گیرنده دیجیتال USB پروویژن مدل PV120
گیرنده دیجیتال USB پروویژن مدل PV120
گیرنده دیجیتال USB پروویژن مدل PV120 گیرنده دیجیتال USB پروویژن مدل PV120 گیرنده دیجیتال USB پروویژن مدل PV120 گیرنده دیجیتال USB پروویژن مدل PV120 گیرنده دیجیتال USB پروویژن مدل PV120 گیرنده دیجیتال USB پروویژن مدل PV120 گیرنده دیجیتال USB پروویژن مدل PV120

گیرنده دیجیتال USB پروویژن مدل PV120 Provision PadTV PV120

از این گیرنده می توانید در گوشی‌های موبایل خود که درگاه Micro USB دارند یا رایانه های شخصی با درگاه USB استفاده کنید.برای تماشای شبکه‌های تلویزیونی در این دستگاه هیچ نیازی به اینترنت نمی باشد.برای تماشای برنامه های تلویزیونی می بایست نرم‌افزار PADTV Pro HD را دانلود و روی گوشی خود نصب کنید.

ناموجود