کابل پرینتر HP طول 1.8 متر
کابل پرینتر HP طول 1.8 متر
کابل پرینتر HP طول 1.8 متر
کابل پرینتر HP طول 1.8 متر
کابل پرینتر HP طول 1.8 متر
کابل پرینتر HP طول 1.8 متر
کابل پرینتر HP طول 1.8 متر
کابل پرینتر HP طول 1.8 متر
کابل پرینتر HP طول 1.8 متر
کابل پرینتر HP طول 1.8 متر کابل پرینتر HP طول 1.8 متر کابل پرینتر HP طول 1.8 متر کابل پرینتر HP طول 1.8 متر کابل پرینتر HP طول 1.8 متر کابل پرینتر HP طول 1.8 متر کابل پرینتر HP طول 1.8 متر کابل پرینتر HP طول 1.8 متر کابل پرینتر HP طول 1.8 متر

کابل پرینتر HP طول 1.8 متر HP Printer USB Cable 1.8m

.پشتیبانی از تراشه پلاگ اند پلی، و حفاظ پوششی به هم تابیده باعث می شود تا این کابل تداخل EMI/RFI را کاهش داده، ساختار twisted-pair آن موجب کاهش cross talk ( تداخل دو خط) شده و در نتیجه از سرعت بالا اطمینان حاصل شود.

22,000 تومان
رنگ :
مشکی