کابل پرینتر HP طول 3 متر
کابل پرینتر HP طول 3 متر
کابل پرینتر HP طول 3 متر
کابل پرینتر HP طول 3 متر
کابل پرینتر HP طول 3 متر
کابل پرینتر HP طول 3 متر
کابل پرینتر HP طول 3 متر
کابل پرینتر HP طول 3 متر
کابل پرینتر HP طول 3 متر
کابل پرینتر HP طول 3 متر کابل پرینتر HP طول 3 متر کابل پرینتر HP طول 3 متر کابل پرینتر HP طول 3 متر کابل پرینتر HP طول 3 متر کابل پرینتر HP طول 3 متر کابل پرینتر HP طول 3 متر کابل پرینتر HP طول 3 متر کابل پرینتر HP طول 3 متر

کابل پرینتر HP طول 3 متر HP Printer USB Cable 3m

.پشتیبانی از تراشه پلاگ اند پلی، و حفاظ پوششی به هم تابیده باعث می شود تا این کابل تداخل EMI/RFI را کاهش داده، ساختار twisted-pair آن موجب کاهش cross talk ( تداخل دو خط) شده و در نتیجه از سرعت بالا اطمینان حاصل شود.

ناموجود