کابل تبدیل مغناطیسی USB به لایتنینگ کوتتچي طول 1.2 متر
کابل تبدیل مغناطیسی USB به لایتنینگ کوتتچي طول 1.2 متر
کابل تبدیل مغناطیسی USB به لایتنینگ کوتتچي طول 1.2 متر
کابل تبدیل مغناطیسی USB به لایتنینگ کوتتچي طول 1.2 متر
کابل تبدیل مغناطیسی USB به لایتنینگ کوتتچي طول 1.2 متر
کابل تبدیل مغناطیسی USB به لایتنینگ کوتتچي طول 1.2 متر
کابل تبدیل مغناطیسی USB به لایتنینگ کوتتچي طول 1.2 متر
کابل تبدیل مغناطیسی USB به لایتنینگ کوتتچي طول 1.2 متر
کابل تبدیل مغناطیسی USB به لایتنینگ کوتتچي طول 1.2 متر
کابل تبدیل مغناطیسی USB به لایتنینگ کوتتچي طول 1.2 متر
کابل تبدیل مغناطیسی USB به لایتنینگ کوتتچي طول 1.2 متر
کابل تبدیل مغناطیسی USB به لایتنینگ کوتتچي طول 1.2 متر کابل تبدیل مغناطیسی USB به لایتنینگ کوتتچي طول 1.2 متر کابل تبدیل مغناطیسی USB به لایتنینگ کوتتچي طول 1.2 متر کابل تبدیل مغناطیسی USB به لایتنینگ کوتتچي طول 1.2 متر کابل تبدیل مغناطیسی USB به لایتنینگ کوتتچي طول 1.2 متر کابل تبدیل مغناطیسی USB به لایتنینگ کوتتچي طول 1.2 متر کابل تبدیل مغناطیسی USB به لایتنینگ کوتتچي طول 1.2 متر کابل تبدیل مغناطیسی USB به لایتنینگ کوتتچي طول 1.2 متر کابل تبدیل مغناطیسی USB به لایتنینگ کوتتچي طول 1.2 متر کابل تبدیل مغناطیسی USB به لایتنینگ کوتتچي طول 1.2 متر کابل تبدیل مغناطیسی USB به لایتنینگ کوتتچي طول 1.2 متر

کابل تبدیل مغناطیسی USB به لایتنینگ کوتتچي طول 1.2 متر Coteetci Magnet Lightning Cable

دارای کانکتور مغناطیسی جدا شدنی، اتصال آسان، جدا سازی آسان، کاهش خوردگی در هنگام اتصال و جداسازی کابل و در صورت عدم استفاده از کابل، کانکتور مغناطیسی به عنوان یک پلاگین ضد گرد و غبار عمل خواهد کرد. بهره گیری از شارژ فوق سریع 2.4 آمپری و سینک که مجهز به مگنت نئودیمیم فوق العاده قوی دو طرفه است.

ناموجود
محصولات مرتبط